การชะลอตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่สาม

การชะลอตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่สามถึงร้อยละ 3.3 ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาคเศรษฐกิจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตได้อย่างไร เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เติบโตขึ้น 4.9% และ 4.6% ในไตรมาสที่สอง นายสมคิดกล่าวว่า การเติบโตของ GDP ที่ 3.3% ในไตรมาสที่สามนั้นมาจากการหดตัวของการส่งออกในเดือนกันยายนถึงร้อยละ 5

แต่การลงทุนและการบริโภคยังคงดีอยู่ จีดีพีของไตรมาสดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการส่งออกคิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของ GDP เรายืนยันว่าความเชื่อมั่นยังคงอยู่ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้สมคิดกล่าวว่าโครงการสำหรับทุกภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเร่งรัดและรัฐวิสาหกิจได้รับการกระตุ้นให้ใช้จ่ายโดยไม่ชักช้า